Założenia projektu

„…Wielki mistrz pruski Ulryk posyła tobie i twojemu bratu… dwa miecze, ku pomocy, byś z nim i z jego wojskiem mniej się ociągał i odważniej, niż to okazujesz, walczył, a także żebyś dalej się nie chował i, pozostając w lasach i gajach, nie odwlekał walki…” Jan Długosz

„Projekt Grunwald” ma na celu zebranie informacji dotyczących zaginionych mieczy grunwaldzkich, dążąc do odtworzenia ich wyglądu jak również ustalenia losów oryginalnych mieczy i próbę ich odnalezienia.

Mamy również na celu doprowadzenie do wykonania jak najbardziej reprezentatywnych replik mieczy na podstawie zebranych informacji, odpowiedników z epoki, źródeł historycznych oraz rekonstrukcji komputerowych.

Zbierzemy informacje ze wszystkich możliwych źródeł historycznych, przekazów kronikarskich, wzmianek i spisów – dotyczących historii mieczy grunwaldzkich, którą prześledzimy bardzo dokładnie aż do momentu ich zaginięcia.

Utworzymy katalog mieczy z okresu ok. 1350-1450 z terenów podlegających Zakonowi.

Na stronie mieczesredniowieczne.pl będziemy publikować wyniki naszych ustaleń, tok pracy naszego zespołu a także na późniejszym etapie – proces rekonstrukcji mieczy.

Wszystkich chętnych do współpracy zapraszamy do naszego zespołu.

APEL OTWARTY:
ZWRACAM SIĘ Z PROŚBĄ DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH OSÓB KTÓRE CHCIAŁYBY ZAANGAŻOWAĆ SIĘ W BADANIA NAD REKONSTRUKCJĄ TYCH MIECZY. POTRZEBNE SĄ ŹRÓDŁA ORAZ INFORMACJE DZIĘKI KTÓRYM ODTWORZYMY NAJBARDZIEJ PRAWDOPODOBNY WYGLĄD ZAGINIONYCH MIECZY -CO WIERZĘ JEST MOŻLIWE.

SZUKAĆ BĘDZIEMY MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH MIECZY BOJOWYCH Z OKRESU ok. 1380-1420, Z TERENÓW OBECNYCH NIEMIEC, ZE ZNAKAMI MOGĄCYMI ŚWIADCZYĆ O ZWIĄZKACH Z ZAKONEM.

SZUKAMY DO WSPÓŁPRACY OSÓB Z WIEDZĄ I DOSTĘPEM DO MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH, ALE TAKŻE PASJONATÓW, POSZUKIWACZY I ANALITYKÓW – CHCĄCYCH ZAGŁĘBIĆ SIĘ W POSZUKIWANIA I BADANIA ORAZ PROCES REKONSTRUKCJI. CAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIE ZOSTANIE OPISANE W SPECJALNYM CYKLU ARTYKUŁÓW NA STRONIE MIECZESREDNIOWIECZNE.PL W ROKU 2015.