Wyniki konkursu

9-st-john-depicted-as-a-scribe-from-bodleian-library-ms-auct-d-1-17Po nieoczekiwanej i długiej przerwie spowodowanej problemami technicznymi strony www (została ona przeniesiona na inny serwer) – mamy zaszczyt ogłosić wyniki konkursu na artykuł o tematyce mieczy średniowiecznych.

WYNIKI KONKURSU

Zwycięzcą konkursu zostaje BARTOSZ BRYCKI –  z artykułem „Sztychy mieczy wczesnośredniowiecznych – forma i funkcjonalność”. Artykuł ten całkowicie spełnia oczekiwania pod względem merytorycznym oraz stylistycznym, zawiera bogactwo przykładów i źródeł a przede wszystkim autor z wielkim zaangażowaniem przedstawia interesujące wnioski na podstawie dogłębnej analizy źródeł. Porusza jednocześnie ważny temat i wychodzi na przeciw stereotypom… Bartosz Brycki otrzyma od nas nagrodę główną – miecz w typie wczesnośredniowiecznym, wg przewidzianych w regulaminie warunków. Bardzo dziękujemy. Jednocześnie liczymy – i jesteśmy otwarci – na stałą współpracę z Bartoszem!

Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za udział w konkursie wszystkim uczestnikom – dziękujemy za ich pracę, zaangażowanie i gratulujemy obszernej wiedzy! Wyłonienie jednego artykułu do nagrody głównej okazało się naprawdę trudne. Wyśmienity tekst Pawła Adamca zasługuje na osobną wzmiankę – porusza bardzo ważny temat, który wymagał dogłębnej analizy oraz doświadczenia w praktyce omawianych spraw. Włożono w niego mnóstwo pracy i czasu – i widać w nim szczere zainteresowanie poruszanym tematem – nie tylko na czas konkursu. Zawiera także bogaty materiał źródłowy oraz ilustracyjny. Ciekawym i bardzo analitycznym jest artykuł dot. struktury stali – napisany przez Maksymiliana Konstantyna Błaszczyka. Ten artykuł mógłby być zalążkiem niesamowicie interesującej publikacji lub serii artykułów – do czego serdecznie zachęcamy autora. Podobne bogactwo źródeł i wniosków zawierają artykuły Marka Hilgendorfa który porusza ważny i wciąż pomijany temat źródeł do rekonstrukcji mieczy w Ruchu Rycerskim oraz Łukasza Derewieckiego który dogłębnie analizuje źródła dla mieczy okresu późnego średniowiecza / renesansu – w tym ostatnim zabrakło jednak ilustracji, które z pewnością wzbogaciłyby odbiór tekstu. Ciekawym stylistycznie i tematycznie jest z pewnością także tekst Joanny Gil. Mniej analityczny pod względem źródłowym, lecz ciekawy pod względem popularyzatorskim – z pewnością zasługujący na lekturę.

Wszystkie artykuły zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej na stałe w odpowiednich działach tematycznych. Mamy także nadzieję na chęć dalszej współpracy z autorami artykułów, których prace chętnie zamieścimy na stronie.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma NAGRODY KSIĄŻKOWE O TEMATYCE ŚREDNIOWIECZA. Fundatorem nagród książkowych jest Księgarnia Średniowieczna http://www.sredniowieczna.com/
Serdecznie dziękujemy za wsparcie!

Poniżej pełna lista artykułów zakwalifikowanych do udziału w konkursie – kolejność alfabetyczna wg nazwisk autorów:

Zderzenie realizmu z rekonstrukcją – techniki walki_Paweł Adamiec

Struktury stali w mieczach średniowiecznych_Maksymilian Konstantyn Błaszczyk

Sztychy mieczy wczesnośredniowiecznych – forma i funkcjonalność_Bartosz Brycki

Uzbrojenie wojska polskiego w latach 1492–1548 – MIECZ_Łukasz_Derewiecki

Miecz jaki jest, każdy widzi – o rycerzach i rycerskości w średniowiecznych turniejach rycerskich słów kilka – Joanna Gil

Żywot Edwarda Wyznawcy i tzw. Biblia Maciejowskiego jako źródła do rekonstrukcji i poznania sposobów prowadzenia walki za pomocą mieczy typu X, Xa, XI, XIa-CZĘŚĆ PIERWSZA_Marek Hilgendorf

Excalibur i Szczerbiec na tle porównawczym_Mikołaj Jarmakowski