Witraże

XIII wiek - Katedra Canterbury - Zabójstwo Tomasza Becket`a

XIII wiek – Katedra Canterbury – Zabójstwo Tomasza Becket`a

W Europie pierwsze witraże pojawiły się w średniowieczu, w X wieku w Reims (Francja), a także w Niemczech, skąd pochodzi najstarszy udokumentowany fragment witrażu – tzw. okrąg z Wissenburga datowany na IX w. Samo użycie barwnych szkieł w oknach miało miejsce już w VI w. Rozkwit witrażownictwa nastąpił w okresie gotyku.

Miecze na witrażach średniowiecznych odnajdujemy najczęściej w rękach świętych – Jerzego, Maurycego lub u Archanioła Michała. Czasem jako atrybut – czasem jako broń w użyciu a przeważnie jako element wyposażenia typowy dla stanu rycerskiego. Pojawiają się one jednak także jako broń w rękach zwykłych ludzi.

XIII wiek – Katedra Notre Dame w Chartres

Na witrażach miecze przedstawia się raczej schematycznie. Święci i aniołowi mają miecze bardziej ozdobne w formie. Na niektórych przedstawieniach można rozpoznać rodzaj miecza i detale. Nie dowiadujemy się natomiast niczego przełomowego z witraży w kwestii mieczy, głównie z powodu uproszczeń, będących następstwem technik witrażownictwa.

Dodaj komentarz