Police riot officer

Policyjny strój ochronny, stosowany podczas tłumienia zamieszek, XXI w. Jakieś skojarzenia?

Policyjny strój ochronny, stosowany podczas tłumienia zamieszek, XXI w. Jakieś skojarzenia?

Policyjny strój ochronny, stosowany podczas tłumienia zamieszek, XXI w. Jakieś skojarzenia?