Średniowieczne traktaty

Traktaty szermiercze / podręczniki fechtunku – dostarczają szerokiej wiedzy zarówno w zakresie techniki posługiwania się mieczem w średniowieczu, jak i wyglądu ówczesnej broni. Są nieocenionym źródłem dla badacza dawnych europejskich sztuk walki oraz bronioznawcy. Kształt i proporcje broni są uwarunkowane jej przeznaczeniem i sposobem użycia w walce. Niestety nie zachowało się zbyt dużo manuskryptów z interesującego nas okresu średniowiecza. Niektóre z nich nie są opatrzone ilustracjami.

Poniżej przedstawiam wybór traktatów począwszy od najwcześniejszych – i wybrane ilustracje ukazujące typowe dla danego autora miecze, charakteryzujące dany okres lub region.

1295 – 1:33

1389 – Cod.HS.3227a, Fechtbuch, Hanko Döbringer

1410 – Flos Duellatorum, Fiore dei Liberi

1452 (przed) – Peter von Danzig, Fechtbuch

Hans Talhoffer:
1443 – MS Chart. A 558, Gotha
1450 (około) – HS XIX. 17-3, Königsegg
1459 (przed) – 78 A 15
1459 – Hans Talhoffers Alte Armatur und Ringkunst
1467 – Cod. icon. 394

1520 – Albrecht Dürer Fechtuch

1558 – Johannes Lecküchner Fechtbuch

1570 – Joachim Meyer

Dodaj komentarz