Sfragistyka

Pieczęcie w średniowieczu stanowiły ważny element administracji. Były symbolem władzy i autorytetu. Na pieczęciach bardzo często umieszczano herby oraz insygnia władzy, częstym motywem był jeździec – rycerz na koniu z uniesionym mieczem. Pieczęci takich zachowało się bardzo dużo. Na wielu z nich widać dokładnie detale broni.

Poniżej wybór tych pieczęci na których widać miecze średniowieczne z okresu XI-XV w.

Dodaj komentarz