Rekonstrukcja miecz z XIIw., Cedynia

180px-Miecz_z_maską,_CedyniaOryginalny miecz pochodzi ze znaleziska w Cedynii na Pomorzu Zachodnim w Polsce. Oznaczony jest jako miecz z grobu 558 i obecnie na ekspozycji w muzeum w Cedynii.

Odtworzenie tego miecz było przedsięwzięciem trudnym i wymagającym wykonania komputerowej rekonstrukcji. Trudność odtworzenia związana była z bardzo złym stanem zachowania zabytku. W takich przypadkach nie można polegać na wymiarach szczątków – lecz na analizie analogicznych zabytków mieczy – tego samego typu i pochodzących z tego samego okresu i rejonu. Pomocnym źródłem okazało się opracowanie Alfreda Geibiga w którym znajdujemy kilka niemal bliźniaczych egzemplarzy. Było to bazą do opracowania rekonstrukcji komputerowej a następnie wykonania miecza.

cedynia_rekon2

Po wykonaniu rekonstrukcji komputerowej z uzupełnieniem ubytków i usunięciem nalotu – otrzymaliśmy widok miecza typowego dla epoki, z charakterystycznym, nieco dłuższym prostym jelcem, głowicą w formie „grzyba”, szeroką masywną głownią z wyraźnym sztychem. Z uwagi na stopień degradacji oryginału – rekonstrukcja musiała stanowić interpretację szczątków miecza.

cedynia4

Źródłem informacji nt oryginalnego miecza była publikacja „Miecze z cmentarzyska w Cedyni, pow. gryfiński (stan. 2) w świetle najnowszych badań interdyscyplinarnych” – autorów: Paweł Kucypera, Piotr Pudło oraz Tomasz Kurasiński. Naukowcy dokładnie zanalizowali zabytek, co okazało się niezmiernie pomocne.

Ostatecznie wymiary rekonstrukcji zostały ustalone jak poniżej:

Długość całkowita 980mm
Długość głowni 850mm
Zbrocze 22x700mm
Szer. głowni 53mm
Jelec 235x10x13mm
Głowica 62x34x31mm
Chwyt rękojeści 90mm

Rekonstrukcja wykonana w wersji hartowanej.

cedynia1 cedynia5 cedynia3 cedynia2