szczerby

Szczerby na mieczu z Kunsthistorisches Museum - nie będące wynikiem korozji lecz kontaktu z innym ostrzem lub krawędzią

Szczerby na mieczu z Kunsthistorisches Museum – nie będące wynikiem korozji lecz kontaktu z innym ostrzem lub krawędzią

Szczerby na mieczu z Kunsthistorisches Museum – nie będące wynikiem korozji lecz kontaktu z innym ostrzem lub krawędzią