O nas

Klub Miłośników Mieczy Średniowiecznych powstał nieformalnie już wiele lat temu, w wyniku zainteresowania oryginalnymi, starymi mieczami średniowiecza. Obecnie – utworzenie strony o takim zakresie tematyki, pozwala nawiązać kontakt i współpracę z różnymi instytucjami oraz osobami związanymi z przedmiotem naszych zainteresowań.

Stronę dedykujemy przede wszystkim miłośnikom europejskich mieczy średniowiecznych, poświęcona prawdziwym mieczom, ich historii, typologiom, replikom, budowie i technologii produkcji. W przedziale naszych zainteresowań zawierają się głównie miecze z okresu pomiędzy X a XV wiekiem, Jest to z pewnością okres, w którym miecz odgrywa dominującą rolę jako broń i symbol, a jego forma i technologia wytwarzania stają się coraz doskonalsze.

Dzięki wywiadom ze znanymi współczesnymi producentami mieczy, na stronie będzie można wyrobić sobie opinię i pogłębić wiedzę o produktach twórców z kraju i za granicy.
Artykuły tematyczne, wirtualne muzea, przegląd typologii oraz źródeł – pozwolą wszystkim zainteresowanym bliżej zapoznać się ze wszystkimi aspektami rozwoju oraz produkcji mieczy.

Jednocześnie zachęcamy do udziału w naszym projekcie wszystkich zainteresowanych tematem.
Liczymy iż stale rosnący prestiż strony – dzięki Waszemu zaangażowaniu – przyczyni się do pogłębienia świadomości czym był miecz w dawnych czasach, nie tylko jako broń, lecz także jako symbol – ściśle związany ze światopoglądem ludzi wieków średnich, Chrześcijaństwem oraz historią naszej kultury. Mamy nadzieję na podtrzymanie tradycji i dziedzictwa związanego z symboliką miecza aby nie stawał się on jedynie straganową zabawką czy karykaturalnym gadżetem popkultury.

Będziemy starać się zgromadzić największą na skalę kraju bazę materiałów która będzie pierwszym tego typu polskojęzycznym zbiorem informacji w dziedzinie mieczy średniowiecznych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z życzeniami wytrwałości w swoich zainteresowaniach.

Dodaj komentarz