Nowy cykl artykułów o historii szermierki!

Zapraszamy do przeczytania pierwszego z serii artykułów na temat historii i rozwoju szermierki europejskiej na przestrzeni wieków. Pierwszy artykuł nosi tytuł Krótka Historia Szermierki w Średniowieczu” i został opracowany przez Macieja Talagę – członka Stowarzyszenia na rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki ARMA-PL. W kolejnych tekstach będziemy m.in. chcieli przybliżyć średniowieczne traktaty, sylwetki ich twórców a także podejmiemy próbę analizy wczesnośredniowiecznego sposobu walki tarczą i mieczem.  Wszystkie artykuły będą zamieszczone w nowym dziale Historia szermierki. Przejdź do artykułu…

Możliwość komentowania jest wyłączona.