Misja

Działalność Klubu Miłośników Miecza Średniowiecznego skupia się na zebraniu kompletnej bazy informacyjnej na temat mieczy średniowiecznych z okresu od X do XVw. Okres ten – objęty również  badaniami przez prof. Mariana Głoska – stanowi rozkwit rodzajów, stylistyki, technologii wyrobu oraz technik posługiwania się mieczem. Nakłada się to w dużej mierze na stulecia określane mianem średniowiecza, co stanowi pewne ramy czasowe dla naszych zainteresowań – do momentu pojawienia się broni palnej na polach bitew.

Działalność Klubu dedykowana jest przede wszystkim miłośnikom europejskich mieczy średniowiecznych, poświęcona prawdziwym mieczom, ich historii, typologiom, replikom, budowie i technologii produkcji.

Naszą intencją jest przede wszystkim skatalogowanie mieczy, do czego pierwszym krokiem jest spis muzeów posiadających w zbiorach interesujące nas zabytki, tak aby można było odnaleźć o nich informacje zebrane w jednym miejscu.

Nasze działania dążą do:

skatalogowania możliwie największej i najbardziej reprezentatywnej ilości oryginalnych europejskich mieczy średniowiecznych z muzeów i kolekcji prywatnych i udostępnienie tej wiedzy bezpłatnie wszystkim zainteresowanym poprzez naszą stronę,
wydania serii publikacji o tematyce mieczy średniowiecznych,                                           – prowadzenia badań nad oryginalnymi mieczami, technologią wytwarzania, zwymiarowania dostępnych egzemplarzy, stworzenia obszernej dokumentacji fotograficznej i analitycznej,
– umożliwienie polskich wydań światowych bestsellerów o tematyce mieczy średniowiecznych,
– stałego poszerzania bazy danych naszej strony internetowej i udostępnianie jej bezpłatnie wszystkim zainteresowanym,
wyjazdów edukacyjnych związanych z archiwizowaniem i katalogowaniem zbiorów muzealnych z terenu całego kraju i zagranicy,
wykonania replik wybranych egzemplarzy muzealnych w celu ekspozycji, wystaw oraz testów i promocji najlepszych wykonawców,
organizowania wystaw, wykładów, prelekcji i pokazów w muzeach, szkołach i placówkach oświatowych,
– organizowania atrakcyjnych konkursów z nagrodami oraz wielu innych przedsięwzięć.

Zachęcamy do udziału w naszym projekcie wszystkich zainteresowanych tematem.

Liczymy iż stale rosnący prestiż strony – dzięki Waszemu zaangażowaniu – przyczyni się do pogłębienia świadomości czym był miecz w dawnych czasach, nie tylko jako broń, lecz także jako symbol – ściśle związany ze światopoglądem ludzi wieków średnich, Chrześcijaństwem oraz historią naszej kultury. Mamy nadzieję na podtrzymanie tradycji i dziedzictwa związanego z symboliką miecza aby nie stawał się on jedynie straganową zabawką czy karykaturalnym gadżetem popkultury.

Będziemy starać się zgromadzić największą na skalę międzynarodową bazę materiałów która będzie pierwszym tego typu zbiorem informacji w dziedzinie mieczy średniowiecznych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z życzeniami wytrwałości w swoich zainteresowaniach.

Dodaj komentarz