Miecz i Krzyż

Opracowanie Maciej Kopciuch (w przygotowaniu)

Od tysiącleci miecz był nie tylko najdoskonalszą bronią wynalezioną przez człowieka, lecz także symbolem – niezależności, wolności, władzy, sprawiedliwości i potęgi.

Istnieje jeszcze tylko jeden przedmiot o tak potężnej symbolice – Krzyż.

Oba były niemal zawsze ze sobą związane. Choć oba służyły do zabijania, przedstawiają dziś sobą zupełnie odmienne wartości.
Łączy je jednak wciąż wspólna cecha – kształt. Mają tą samą formę – prostą i wyrazistą.
Krzyż i Miecz jako narzędzia służyły do zabijania – lecz jak wiadomo ich znaczenie jest bardzo głębokie. Oba symbole są nierozerwalnie wplecione w losy człowieka ery nowożytnej i są dziedzictwem, które dziś przemawia do nas z równą siłą jak wieki temu.

Wydaje się iż obecność obu symboli w naszej współczesnej kulturze, jest oczywistym następstwem przewodniej roli jaką odgrywały one na przestrzeni dziejów.

Jednocześnie Krzyż staje się symbolem wiary i pokoju, natomiast miecz symbolem obronności, walki i niezależności. Jest w nich więc tyle samo sprzeczności ile podobieństw, co stanowi z pewnością ewenement.

Miecz jest dziś wciąż obecny i żywy w mediach – w filmie, książce… Z krzyżem także spotykamy się na co dzień – w kościele, w domu czy szkole. Wzbudzają one szacunek i refleksję i nie dają pozostać obojętnym.

(…)

Opracowanie Maciej Kopciuch

Dodaj komentarz